Oproep: Leefstijltraining en -advies voor chronisch zieken en ouderen

Wie doet mee met de oprichting van een leefstijltraining- en adviescentrum voor chronisch zieken en ouderen?

We kennen het allemaal: zodra we lichamelijke beperkingen krijgen merken we hoe we daar “niet van gediend” zijn en geholpen willen worden. Als dat niet snel genoeg lukt, gaan we ons zorgen maken om wat we misschien straks niet meer kunnen. Meestal is die zorg maar tijdelijk, omdat de beperking weer wordt opgeheven.
Maar voor chronisch zieken en ouderen worden de beperkingen niet meer opgeheven. Ze zijn chronisch, onomkeerbaar, en daarmee dikwijls ook de zorg. Die zorg heeft een negatief effect op de vitaliteit en dus op de gezondheid van de mens. Er ontstaan een vicieuze cirkel die tot een toenemend beroep op professionele zorg leidt.
Als we de zorg kunnen wegnemen, die vicieuze cirkel kunnen doorbreken, dan werken we aan de vitaliteit en aan de gezondheid van de chronisch zieke en oudere mens. Onder meer door een geïntegreerde vorm van wat wel geduid wordt als Acceptance Commitment Therapy (ACT). Met als resultaat een gelukkiger mens die minder snel een beroep doet op professionele zorg.
We kunnen dit realiseren met een interdisciplinair aanbod van begeleiding, in een leefstijltraining en
-adviescentrum. Interdisciplinair in de zin dat de verschillende disciplines in het centrum in verbinding met elkaar werken en elkaar daarin toegevoegde waarde voor de patiënt/cliënt geven.

1. Wat is de meerwaarde van zo’n leefstijltraining en –adviescentrum?
Met een gestructureerd aanbod van leefstijltraining en –advies creëren we de volgende meerwaarde:

1.1 Voor cliënten:
* reductie van de psychische impact van een chronische aandoening
* herstel/consolidatie van de vitaliteit van de ouder wordende mens
* “lotgenotencontact” van chronisch zieken: onderlinge empowerment
* reductie van sociaal isolement van ouderen en chronisch zieken
* perspectief voor ouderen en chronisch zieken: periodieke momenten
om naar uit te kijken

1.2 Voor zorgverzekeraars en lokale overheden:
* reductie van recidive zorgconsumptie van chronisch zieken
* reductie van zorgbehoefte van ouderen.

1.3 Voor zorgaanbieders:
* reductie van werklast van huisartsen, wijkverpleging, thuiszorg en
mantelzorgers
* zingevende werkgelegenheid voor zorg- en leefstijlprofessionals.

1.4 Voor de samenleving:
* toename van de maatschappelijke participatie van chronisch zieken en ouderen
* reductie van de kosten van arbeidsongeschiktheid
* verlengt participatie van ouderen en chronisch zieken in het economisch
verkeer, zowel in termen van arbeidsparticipatie als van consumptie van
goederen en diensten
* dat economisch nut creëert een relevante bijdrage aan het economisch
verkeer.

Wil je meer weten: vraag dan een uitgebreide gespreksnotitie aan via [email protected]

Weet je waarom ik dit concept al 3 jaar niet op de búhne krijg bij de stakeholders in de zorg?
Vertel het mij op [email protected]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *